คุณควรมีเพศสัมพันธ์มากแค่ไหน?

ฉันควรจะมีเซ็กซ์มากแค่ไหน? “เป็นคำถามที่ตอบยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณโตขึ้น เพราะอาจต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆในชีวิตมากมาย ทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้มีคนสนใจศึกษาถึงการหยุดมีเพศสัมพันธ์จากการตอบคำถาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ และยังมีความพยายามที่จะตรวจสอบเซ็กส์ที่ควรมีในวัยต่างๆ โดยได้คำตอบว่าค่าเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 29 ปีคือ 112 ครั้งต่อปีหรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ปีละ 69 ครั้ง ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 -49

Read More